AI og AU: 13 Løs rebus

AI og AU: 13 Løs rebus

Løs rebusen. I rutene skriver du setningen med små bokstaver. Første bokstav i setningen og i navn skal være stor. Dobbel rute i rebusen betyr dobbel konsonant.

AI og AU: 13 Løs rebus