AI og AU: 11 Les ord – side 1 av 9

AI og AU: 11 Les ord – side 1 av 9

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Til venstre er et bilde av ei gaupe sett forfra. Til høyre er et profilportrett av ei gjespende gaupe. Fotos.

gaupe
hai
tau
mai
taus
sau