Yy: 16 Del i stavelser

Yy: 16 Del i stavelser

Skriv hvert ord med bindestrek mellom stavelsene, sånn som i eksemplet.

Yy: 16 Del i stavelser