Uu: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /u/. Si /u/ for hvert klikk.

Uu: 4 Finn bokstav