Tt: 7 Velg ord

Klikk på alle ordene som inneholder lyden /t/ som i ti.

Tt: 7 Velg ord