Tt: 6 Lær sang

Syng med, og prøv å lære visa.

Barnetegningen illustrerer sangteksten.

Tor Tellmann, han telte til tusen og tolv.
Tre tykke tamburer tok tak i tre troll.
De trampet og truet til trollene sprakk.
Tor tenkte tamburene trengte en takk.
Han takket to. Den tredje tørket tårene
med tørr tobakk.