Tt: 3 Velg riktig bilde

Tt: 3 Velg riktig bilde

Velg bildene som har lyden /t/ i ordet. Du kan klikke på lydknappen for å høre ordene.

Tt: 3 Velg riktig bilde