Pp: 19 Fortell historien

Pp: 19 Fortell historien

Gjenfortell det du husker av historien. Gjør opptak, eller fortell til noen du kjenner.

Pp: 19 Fortell historien