Oo: 3 Velg riktig bilde

Oo: 3 Velg riktig bilde

Velg bildene som har lyden /o/ i ordet. Du kan klikke på lydknappen for å høre ordene.

Oo: 3 Velg riktig bilde