Øø: 19 Fortell historien

Øø: 19 Fortell historien

Gjenfortell det du husker av historien. Gjør opptak, eller fortell til noen du kjenner.

Øø: 19 Fortell historien