Øø: 13 Les ord – side 1 av 5

Øø: 13 Les ord – side 1 av 5

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Aud sitter på gulvet og leser et blad

gjøre
møte
før
løs
nød