Øø: 13 Les ord – side 5 av 5

Øø: 13 Les ord – side 5 av 5

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Aud sitter på gulvet og leser et blad

dt
dt til
nødvendig
søvnig
sønnavind