Øø: 13 Les ord – side 3 av 5

Øø: 13 Les ord – side 3 av 5

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Aud sitter på gulvet og leser et blad

(Feit y har ø-lyd)
større
søster
drøm
sytti
sytten