Nn: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /n/ som i nål. Si /n/ for hvert klikk.

Nn: 4 Finn bokstav