Ll: 11 Reparer sangteksten

Ll: 11 Reparer sangteksten

Del opp bokstavrekka i ord, setninger og verseform, slik at diktet blir reparert.

Ll: 11 Reparer sangteksten