Ll: 7 Velg ord

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /l/. Si /l/ for hvert klikk.

Ll: 7 Velg ord