Ll: 7 Velg ord

Klikk på alle ordene som inneholder lyden /l/ som i liv.

Ll: 7 Velg ord