Ll: 3 Velg riktig bilde

Ll: 3 Velg riktig bilde

Velg bildene som har lyden /l/ i ordet. Du kan klikke på lydknappen for å høre ordene.

Ll: 3 Velg riktig bilde