Kk: 9 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

Kk: 9 Fyll inn ord