Kk: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /k/. Si /k/ for hvert klikk.

Kk: 4 Finn bokstav