Hh: 17 Les historien – side 9 av 10

Hh: 17 Les historien – side 9 av 10

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Hanne rekker armen bort mot Hans som står og strigråter. Barnetegning.

er Hanne også lei seg.
Hanne sier:
«Det var feil!
Vi vil heller være venner!»
Hans leier Hanne nå.
Han er vennen hennes.