Hh: 17 Les historien – side 6 av 10

Hh: 17 Les historien – side 6 av 10

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Hans løper i fullt firsprang etter haren med håven i hendene. Hanne er tilskuer. Vi ser trær og blomster. Barnetegning.

Hans har en håv i hånda.
Hans hever håven.
Heia Hans, heia Hans!