Hh: 17 Les historien – side 2 av 10

Hh: 17 Les historien – side 2 av 10

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Et lam drikker melk av sauen. Barnetegning.

Hans og Hanne ser fine lam. Lammene virrer med halene. Lammene har små, rare haler.
Hanne og Hans hilser:
«Hei, hei, fine lam!
Her er finfin loff for halsen!»