Hh: 13 Les ord – side 4 av 5

Hh: 13 Les ord – side 4 av 5

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Aud sitter på gulvet og leser et blad

hallo
hals
hilse
hams
himmel