Gg: 17 Les historien – side 23 av 28

Gg: 17 Les historien – side 23 av 28

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Mange fugler er i et tre: ugler, spurver og to gribber. Noen flaggermus henger og sover. En gribb tenker på en jeger. Barnetegning.

To grådige gribber med grågrønne tær
var ute og speidet ifra noen trær.
Det var noen ugler og flaggermus der
og gulspurv og gråspurv som åt noen bær.
Men plutselig så de en mann med gevær!
«Han dreper oss vel, eller tar han en stær?»