Gg: 17 Les historien – side 16 av 28

Gg: 17 Les historien – side 16 av 28

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Noen hester trekker en slede med et tre, en hogger et tre, en seler på hesten, to sager tømmerstokker. Det er snø. Barnetegning.

Gunnar hadde masse arbeidere. De satte grime på hestene. Så drog de ut for å hogge gran, furu og hegg, og sage tømmer. Om vinteren måtte de gå med truger i snøen og dra sleden etter hesten.