Gg: 7 Velg ord

Klikk på alle ordene som inneholder lyden /g/ som i gul.

Gg: 7 Velg ord