Ff: 17 Les historien – side 2 av 9

Ff: 17 Les historien – side 2 av 9

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Fiffi og finn står og ler. Finns snakkeboble sier: Haha. Barnetegning.

Så får de loff og flere lefser.
Mor er snill!

Men Finn fiser en fæl fis.
«Å, nesen min, nesen min!» sniffer Fiffi.
Finn flirer.