Ff: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /f/. Si /f/ for hvert klikk.

Ff: 4 Finn bokstav