Ee: 3 Velg riktig bilde

Ee: 3 Velg riktig bilde

Velg bildene som har lyden /e/ i ordet. Du kan klikke på lydknappen for å høre ordene.

Ee: 3 Velg riktig bilde