Bb: 17 Les historien – side 12 av 17

Bb: 17 Les historien – side 12 av 17

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

1. To menn bærer Bodil i land på ei båre. Ansiktet er prikkete. 2. Bodil får blodoverføring mens en prest ber. Barnetegning.

Brødrene bar en stabel med tabletter om bord i båten. Bodil følte seg elendig ei stund. Byllene ble blå, og så ble de brune. Siden ble de blasse. Og brått ble hun bra av feberen.