Bb: 16 Del i stavelser

Bb: 16 Del i stavelser

Skriv hvert ord med bindestrek mellom stavelsene, sånn som i eksemplet.

Bb: 16 Del i stavelser