Ææ: 17 Les historien – side 2 av 8

Ææ: 17 Les historien – side 2 av 8

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Det er tegning av stor og liten Å og Æ. Æ-en er tredimensjonal. En svarttrost synger. Vi ser notelinjer. Barnetegning.

Åse lærer å-en og æ-en.
Mormor og Åse leser mer og mer.