Ææ: 13 Les ord – side 3 av 5

Ææ: 13 Les ord – side 3 av 5

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Aud sitter på gulvet og leser et blad

læreren
sær
værer
en lære
nærvær