Åå: 20 Løs rebus

Løs rebusen. I rutene skriver du setningen med små bokstaver. Første bokstav i setningen og i navn skal være stor. Dobbel rute i rebusen betyr dobbel konsonant.

Åå: 20 Løs rebus