Åå: 17 Les historien – side 5 av 8

Åå: 17 Les historien – side 5 av 8

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Ålen ligger i en grunn dam. Åse sitter på den ene sida, og måren på den andre. De snakker sammen. Barnetegning.

Åse ler: «Ålen er rå! Ålen er vond

Men måren mener det er noe vås.

Det er moro med ål, mener måren.