Aa: 17 Les historien – side 3 av 10

Aa: 17 Les historien – side 3 av 10

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

På bildet er farfar med lasso og rein, Mari som bærer vann til rein, far som leier en klovrein, og farmor som leter i en sekk. Barnetegning.

Masse rein får vann av Mari.
Farmor famler i ranselen og vil finne salve. Rein med sår må få salve.
Far sier farvel og farer sin vei med reinen sin. Far må få lasset med varer fram.