Kapittel 21 Spøker det?

Side 8 av 8

Kapittel 21 Spøker det?

Side 8 av 8

En jublende Kai rekker hendene i været og fryder seg over multene på den skogsnære myra., med fjellene i bakgrunnen. Illustrasjon.

Familien lar ingen anledning gå fra seg til en moltetur. De elsker å plukke modne molter.

Dessverre er de seint ute. Moltene på myra er så overmodne at halve molten er falt av hamsen. De drar likevel av sted og kommer tilbake med en bra ladning med gylne bær som de fant inni skogholtet. Sannelig, høsten er jammen den beste tida på året!