Kapittel 21 Spøker det?

Side 5 av 8

Kapittel 21 Spøker det?

Side 5 av 8

Kai sitter på kne på bare fjellet og studerer imponert noen helleristninger i form av skip, dyr og figurer. Illustrasjon.

På grunn av fredningsloven har ikke far anledning til å grave grus ved haugen. Bare arkeologer får sette spaden i jorda der.

Ved bekken bak rydningen fins helleristninger fra bronsealderen. På berget er det risset inn avbildninger av dyr, folk og ting. Bildene inneholder også symboler man ikke er sikker på tydningen til. Barna har ofte studert radene med helleristninger der.