Kapittel 17 Moro på leirstedet

Side 6 av 10

Kapittel 17 Moro på leirstedet

Side 6 av 10

En gammel, rynkete dame sitter i gyngestolen og forteller og gestikulerer med armen. Illustrasjon.

Etter spillet forteller gamle Magnhild sagn. Barna har aldri hørt lignende historier før. Det er mange underlige lignelser i sagnene. Lignelser er et slags billedspråk, sier Magnhild.

Aud vet godt hva lignelser er, for på skolen har hun hørt mange lignelser som Jesus fortalte.