Kapittel 9 Tur til Munkholmen

Side 6 av 9

Kapittel 9 Tur til Munkholmen

Side 6 av 9

En munk med foldede hender kneler i den brune vadmelskappa foran vinduet i et bart rom med murvegger. Illustrasjon.

«Munkene levde et enkelt liv her og bad til Gud. Men munkene var flinke arbeidere. De drev mølle, bygde blankpussede båter og handlet med England. Da den lutherske troen kom, ble munkeklosteret stengt. På 1600-tallet bygde de en festning her. Dere kan tenke dere at dette var en sterk festning. I tillegg var det fengsel her.»