Kapittel 7 Drillgardisten Gard

Side 11 av 11

Kapittel 7 Drillgardisten Gard

Side 11 av 11

Aud ser seg bak og roper idet hun løper ut ytterdøra. Illustrasjon.

«OK», sier Aud. «Hva er det å gardere seg mot noe, da?» Far svarer at det betyr å verne seg mot noe dumt. De må verne seg mot å få dårlige plasser i hallen. «Ja vel», sier Aud. «Heretter vurderer jeg å gardere meg mot å høre så vanskelige ord. Det ville være til uvurderlig hjelp om dere snakket mer forståelig!» erter hun idet hun løper ut.