Kapittel 5 Skuespill og fyrstekake

Side 2 av 9

Kapittel 5 Skuespill og fyrstekake

Side 2 av 9

Menn i gammeldagse penklær i Eidsvollsbygningen. Noen sitter og lytter mens en leser opp fra papirer. Illustrasjon.

Først hersket danskene over Norge i nesten fire hundre år. Men noen fant på at de norske lederne skulle samles og lage en norsk grunnlov. Så skulle de utnevne en fyrste.

I året 1814 var de norske lederne samlet på Eidsvoll og lagde grunnloven. Den syttende mai underskrev de loven og innsatte fyrsten. Han regjerte i noen måneder.