Kapittel 4 Yr glede

Side 6 av 11

Kapittel 4 Yr glede

Side 6 av 11

Kai har ramlet på hendene på vei ut mens far forsøker å redde ei kaffekvern og en krakk han har revet med seg. Illustrasjon.

Idet Kai farer forbi bordet i hjørnet, velter han den gamle kaffekverna. Far må le: «Har det tørnet helt for deg, gutten min?» Han humrer mens han setter kverna med jernsveiva på plass.

«Nei da, far!» kauker Kai idet han farer forbi tuntrærne. Et ekorn fjerner seg så fort at barnålene fyker.