Kapittel 2 Kaia lammer

Side 8 av 11

Kapittel 2 Kaia lammer

Side 8 av 11

Sauen Kaia sleiker nyfødt lam som suger melk. Illustrasjon.

Lammet leiter seg fram til Kaias jur og suger råmelk. Råmelka skal hjelpe lammet å stå imot sykdommer. Lammet veit jo ikke sånt, men det finner veien til den sunne råmelka igjen og igjen. Sånn er det skapt.

Søya sleiker og sleiker lammet nøye mens det suger.