Kapittel 2 Kaia lammer

Side 7 av 11

Kapittel 2 Kaia lammer

Side 7 av 11

Sauen Kaia sleiker nyfødt lam som suger melk. Illustrasjon.

Far og Kai kommer akkurat i tide til å se lammet komme ut og havne i høyet.

«Dette var en grei fødsel», nikker far. Søya dreier seg raskt rundt og sleiker lammet. Hun får vekk posen rundt snuten til lammet, så det får puste.

Lammet breker. Noen minutter seinere reiser lammet seg opp på ustøe bein.