Kapittel 1 Hytta i furua

Side 4 av 11

Kapittel 1 Hytta i furua

Side 4 av 11

Maurtue og furu med stor hytte, Kai på vei opp taustigen mens Aud holder. Illustrasjon.

I skauen bak hamnehagen er det moro å leke.

En maidag løper Kai og Aud til den store haugen i skogen. Der har de hytte i en stor furu.

Furua vaier og svaier i vinden. Det er spennende å klatre opp til hytta i taustigen. Stigen vaier også i vinden.