We went to Heathrow airport (ɔ:-lyd): 3 Fyll inn ord

We went to Heathrow airport (ɔ:-lyd): 3 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

We went to Heathrow airport (ɔ:-lyd): 3 Fyll inn ord