Velg øvelse

There were two boys (ɔɪ-lyd)

Velg øvelse

There were two boys (ɔɪ-lyd)

1 Lær sang

2 Sorter linjer

3 Fyll inn ord

4 Reparer sang