It’s a pleasure (ʒ-lyd): 3 Fyll inn ord

It’s a pleasure (ʒ-lyd): 3 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

It’s a pleasure (ʒ-lyd): 3 Fyll inn ord