Please stay away (eɪ-lyd 1): 3 Fyll inn ord

Please stay away (eɪ-lyd 1): 3 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

Please stay away (eɪ-lyd 1): 3 Fyll inn ord